Allmäna villkor

Force majour

Damella AB ansvarar inte för situationer som försenar eller förhindrar leverans av beställd vara då omständigheterna råder utanför vår kontroll. Befriande omständigheter är bland annat krig, naturkatastrofer, strejker, terroristattack, eldsvåda, transportstörningar, kommunikationsfel, sjukdom eller ändrad myndighetsbestämmelse. Vid händelse av force majeure har både Du och Damella AB rätt att häva, helt eller delvis, eventuella givna avtal utan skyldighet att betala skadestånd eller fullfölja förpliktelser. Om situationen skulle uppstå informerar Damella AB dig från början till slut för den aktuella situationen.

 

Cookie policy/Integritetspolicy

Damella AB använder sig av plattformen Shopify.com för att bedriva webbhandel. Genom uppsatta funktioner har vi möjlighet att ta emot beställningar och leverera produkter från och till dig som kund. Vi kan komma att behöva spara och behandla dina personuppgifter hos oss. Vi lagrar inte din personliga information längre än vi nödvändigtvis behöver. Du kan läsa mer om hur Shopify använder dina personliga uppgifter på https://www.shopify.com/legal/privacy.

Dina personuppgifter registreras hos oss när du besöker vår sida, genomför en transaktion, tar kontakt med oss via mail eller på hemsidan, använder ditt användarkonto eller sociala medier. Samlade personuppgifter kan vara ditt namn, telefonnummer, personnummer, postadress, e-postadress, IP- adress, varor du placerat i din varukorg, betalsätt och betaluppgifter (inkl. kreditkortsinformation) samt din aktivitet på vår sida eller på något av våra sociala nätverk.

Vi samlar in dina uppgifter och information för att:

  • förbättra din köpupplevelse
  • möjliggöra försäljning av varor till dig, genom att försäkra oss om att vi följer gällande lagar
  • Nå ut med nödvändig och kundanpassade marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Damellas kanaler.
  • Föra statistik och genom detta utveckla vår verksamhet. Detta kan komma innebära att vi delar med oss av dina personuppgifter med samarbetspartner såsom postleverantör, eller annan samarbetspartner, som dessa kan använda för att förbättra använda tjänster.  
  • Följa lagar och genomföra vår bokföring på ett korrekt sätt.

 

Informering gällande detta är lagstadgat, om du har ytterligare frågor ber vi dig vända dig till vår kundservice, customerservice@damella.se , eller Datainspektionen på www.datainspektionen.se. Du har alltid rätt att begära ut de uppgifter vi lagrat, även att bli raderad från vårt kundregister. Vi gör att detta för att följa de lagstadgar som existerar, och för att kunna försäkra oss om att brott inte begås då avtal sluts. Vid händelse av brott kommer dina samlade uppgifter utlämnas till polismyndigheten. Damella AB kommer aldrig sälja eller föra uppgifter vidare utan den involverades kännedom.